HOUSE OF BEATNIKS HOUSE OF BEATNIKS

DIMMA 61x91

890 SEK
DIMMA / FOG
Photographic print with text

text: 
DIMMA: / Dimma är en typ av kolloid, där vätskepartiklar är finfördelade i gas och uppstår antingen när fuktig luft avkyls till daggpunkten (strålningsdimma och advektionsdimma) eller när luftens fukthalt ökas (frontdimma och sjörök). För att dimma ska bildas krävs att luften är mättad med vattenånga. Det måste dessutom finnas så kallade kondensationskärnor (mikroskopiska partiklar i luften såsom rök, stoft, damm) på vilka vattenångan kan kondensera. Dimma innebär att luften är så bemängd med små vattendroppar att sikten är mindre än 1 km. Är sikten mellan 1 km och 1 mil talar man istället om dis. Om dimman består av iskristaller kallas den för isdimma. Dimma är vanligare under vintern än under sommaren och är normalt tätast runt soluppgången. I Sverige är dimma vanligast i fjällkedjan, över sydsvenska höglandet, i Hanöbukten och vid Upplandskusten. Den enda skillnaden mellan moln och dimma är att moln inte når marken. Vetenskapen om dimma är en del av meteorologin. KÄLLA: https://sv.wikipedia.org/wiki/Dimma

Size: 61x91
Col: blue/gray
Printed on 180g high quality paper, semimatte finish

Available in other sizes

DELIVERY: We ship worldwide. Our posters are shipped with normal post in reinforced packaging for safe delivery. Delivered unframed. Sweden: 60 SEK. We deliver within 1-3 business days. European Union: 169 SEK. We deliver within 2-7 business days. Rest of the world: 199 SEK. We deliver within 14 business days.